Hãy sống như một con mèo

Hãy sống như một con mèo.
Í èo í eo.
Con mèo nhõng nhẽo và lẽo đẽo.
Í eo í èo.
Con mèo biết tận hưởng sự sống từ ánh nắng.
Í èo í eo.
Hạnh phúc của con mèo là được sưởi nắng.
Í eo í èo.
Có một chút cá để ăn nữa.
Í èo í èo.
Và được kêu meo meo tự do.
Í eo í èo.
Được vuốt lông và tự liếm mép.
Í èo í eo.
Mèo không tham sân si không mỏi nhọc suy nghĩ.
Í eo í èo.
Cứ thế là sống đơn giản và thanh thản.
Í eo í eo.
Trong gia đình nhà mèo.
Í èo í èo.
Hãy sống giống như mèo.
Í í èo èo.
Dù chỉ một quãng nào đó trong đời mà thôi.
I i eo eo.
Meo meo. Mèo mèo.
^^
Koichan.

Author: climegaads