Hình như trong “Mùi của cố hương” có một chuyện tôi quên không kể

Hình như trong “Mùi của cố hương” có một chuyện tôi quên không kể. Đó là chuyện khi bố tôi ngồi chẻ lạt tôi lấy thanh gươm tre bố vừa làm cho dùi một cái rõ đau vào lưng ông. Ông quát “Ơ cái thằng này” khiến tôi khoái chí làm tiếp lần hai . Kết quả là no đòn.
Hơn ba mươi năm sau giờ thằng cu Cò lại vác gậy đùa với ông nội như thế. Nhưng khác cái là ông không cho nó ăn đòn. hehe. Một tay nó cầm ghế một tay cầm gậy chiến ông luôn.
Ông cháu đùa nhau kiểu này mà ông mất cảnh giác hay quên trong khi cháu vẫn thích…đùa tiếp là ăn đủ.

Author: climegaads