Hình thật việc thật

Hình thật việc thật. Công việc của Hà nếu ai không biết thì cũng không nghĩ nó ảnh hưởng tới sức khoẻ và nhiều thứ khác như thế nào. Một ví dụ điển hình là đi bay nhiều tóc rụng trông thấy. Sau 1 tgian dài thì nay đã bị bò liếm (hình bên trái) … buồn rầu người luôn ấy nên Hà quyết định tìm ra em phấn đánh hói Mamonde, kết quả hơn cả mong đợi! Tóc nhìn dày lên trông thấy (hình bên phải). Nên giờ Hà tự tin tư vấn cho chị em cái này dùng thích lắm luôn
See Translation

Author: climegaads