Họa thơ Kha lão huynh

Họa thơ Kha lão huynh.
CƠN MƠ
Tang bồng quẫy gánh bước bon bon
Thỏa tận đoài đông chí chẳng mòn
Đã quyết tung hoành nơi biển cả
Chi cầu quanh quẩn xó ao con
Thuyền kia chở đạo xây đời thắm
Bút nọ vun tình dưỡng nghĩa son
Tỉnh giấc mơ lòng,cơn khắc khoải
Sương mù bạc trắng phía Trường Sơn !
Lý Đức Quỳnh
Bài xướng:
HẢO HÁN
Ngựa hồng chưa nản bước chân bon
Chí đặt non cao há sợ mòn
Thẳng cánh quăng đi trò lếu láo
Ngoài tai vứt bỏ chuyện con con
Đã không ham chút tiền tài bẩn
Thì dễ gì cong ngọn bút son?
Kiếm báu thở dài trong hốc đá,
Đêm đêm còn mộng đỉnh Lương Sơn.
Kha Tiệm Ly
*************************************
CÁM CẢNH
Cố nuốt cho sầu giọt cạn rơi
Và quên khổ lụy đã qua rồi
Trần thân lọm khọm quàng vai gánh
Tục trí bơ phờ mở mắt soi
Chán những túi cơm vui cửa miệng
Nhàm bao giá áo sướng tay đời
Nhân tình thế thái trò điêu loạn
Nén chịu đau lòng mãi chẳng vơi !
Lý Đức Quỳnh
Bài xướng:
NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH
Giọt sầu sao cứ lạnh lùng rơi.
Thoắt cổ lai hy đã đến rồi!
Bút mực nhục nhằn đau đớn ngó,
Tóc râu phờ phạc thẹn thùng soi.
Chẳng còn vá víu màu danh lợi,
Mà chửa phôi pha trận gió đời.
Bùi, ngọt vừa nâng bình đã cạn,
Đắng, cay uống mãi chẳng hề vơi!
Kha Tiệm Ly

Author: climegaads