7 thoughts on “Kết thúc chuyến đi với các trải nghiệm

  1. Đừng có đi một mình như vậy ……. chẳng vui tí nào ….. ít nhất cũng phải rủ ai ….. như tớ chẳng hạn ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *