KHÓI MÂY

KHÓI MÂY
Lửa thiêu đốt thơ tình buốt giá
Tro tàn bay hả dạ nát nhầu
Ngàn năm thi sĩ gọi sầu
Khói cay đôi mắt nông sâu lòng người
.
Đốt hết sạch tình đời ngang trái
Lời con tim ưu ái lệ rơi
Thả trôi buông bỏ rối bời
Giã từ nhau nhé đất trời liêu xiêu .
Lửa cứ cháy đốt thiêu dĩ vãng
Thành khói mây bãng lãng trời chiều
Hoá thành thạch thảo rong rêu
Vần câu lục bát tình yêu tặng đời.
Chút tro bụi một thời thực mộng
Tan nát lòng xúc động nhạc thơ
Hanh hao ngày tháng mịt mờ
Rừng kêu biển gọi thương chờ ngàn năm
Hue Muoi
( hoạ thơ thi huynh Nguyễn Ngọc René ĐỐT THƠ TÌNH mượn ảnh minh hoạ của tg N3 st)
See Translation

Author: climegaads