Làm sao đặt tên mỹ miều cho một loài bướm đẹp

Làm sao đặt tên mỹ miều cho một loài bướm đẹp . Bướm đẹp là bướm không tên , như nhưng̃ …” …loài hoa không hương thơm không sắc màu …”
Leopard Lacewing (Cethosia cyane) is a species of heliconiine butterfly .
…. Batik Lacewing -Frazerhill , Malaysia .
See Translation

Author: climegaads