LÃO HẠC VERSION 2

LÃO HẠC VERSION 2
KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC CHÓ YÊU
Xem nhà điêu khắc Nguyễn Hữu Thái tạc tượng cho Sông Thương Garden, nhà cháu rất ám ảnh với dáng ngồi của Lão Hạc và cậu Vàng. Bèn nhớ một bức ảnh nhà cháu chụp với cậu Cộc ngày cậu ấy chưa die. Thấy cũng hom hem khắc khoải quá cơ!

Author: climegaads