Lễ nghi đám cưới và ma chay ở Việt Nam còn nặng nề lắm

Lễ nghi đám cưới và ma chay ở Việt Nam còn nặng nề lắm , nhất là ở xứ Huế . Nhìn trang phục của những người mang tang thì người khác có thể đoán được mối quan hệ giữa người đã khuất với người đó . Trưởng nam mặc áo khác với con trai thứ . Con dâu và con gái chưa chồng mặc áo khác với con gái đã xuất giá . Đêm trước ngày chôn sẽ có 1 người trong dòng tộc cầm cái phèng la , đợi lúc đêm xuống , đi bốn hướng Đông Tây Nam Bắc để xin đường , bằng cách gõ thật to vào phèng la . Khi hòm đuọc khiêng ra khỏi nhà , người nhà sẽ đập bể 1 cái chén để hồn đi luôn , không quay trở lại Từ nhà đến nơi chôn , sẽ có 1 cây đuốc được làm bằng chổi cứng và đuọc thắp dọc đường đi . Cùng lúc tiền âm phủ và cả tiền thật mệnh giá nhỏ được rải. Nữa đường xe tang sẽ dừng lại để làm lễ tế độ trung : di ảnh được để xuống đất cùng với mâm lễ cúng . Trước khi lấp đất , tất cả thân nhân sẽ rải hoa và ném đất xuống mộ . Thời gian chưa chôn , nghi lễ cũng phức tạp lắm. Ngày hai thời cúng ngọ và cúng lúc xế chiều . Mỗi lần có người đến điếu , con trai phải ra lạy đáp lễ , khách lạy bao nhiêu cái , người nhà phải lạy trả bấy nhiêu . Hai ngày sau khi chôn thì làm lễ mở cửa mả . Hàng tuần thì cúng tuần , cúng trong 7 tuần . Tuần thứ 7 là tuần lớn nhất , quan trọng nhất . Con gái có chồng và cháu ngoại để tang 1 năm . Con trai , con dâu và cháu nội để 2 năm . Mình thắc mắc không biết ở miền Nam , Bắc , và ở nước ngoài tang lễ có như vậy không ?

Author: climegaads