Luôn luôn nắm bắt

Luôn luôn nắm bắt, luôn luôn đón nhận
Sẽ cộng trừ nhân chia Tài sản của những người bạn này ra tài sản của mình
SUY NGẪM:
✅20 năm trước nói cổ phiếu có thể kiếm tiền, cũng bị cho là lừa đảo
✅15 năm trước nói bảo hiểm có thể giúp đỡ mọi người, cũng bị gọi là lừa đảo
✅10 năm trước Mã Vân nói mạng internet sẽ thay đổi phương thức thương mại của nhân loại, cũng bị coi là lừa đảo.
✅8 năm trước Khi Bitcoin giá 0.01$ có người nói mua một ít đi sau này giàu đó….cũng bị coi là tào lao lừa đảo….bây giờ là 2.500$
NẾU:
✅Lúc người khác chưa hiểu bạn đã hiểu, lúc người khác hiểu bạn đã hành động,lúc người khác hành động bạn đã thành công,lúc người khác thành công bạn đã thành công toàn diện.
CHO NÊN:
✅20% là người giàu có, 80% là người nghèo khó
✅20% nắm 80% tài sản, 80% sở hữu 20% tài sản
✅20% dùng từ phần cổ trở lên kiếm tiền, 80% dùng từ phần cổ trở xuống kiếm tiền
✅20% suy nghĩ tích cực, 80% suy nghĩ tiêu cực
✅20% mua thời gian, 80% bán thời gian.
Bạn muốn nằm trong TOP 20% hay 80%?
#Niemtinluonchienthang
#Cothatbairoilaithanhcong
Copy thêm của e Huyền Anh
See Translation

Author: climegaads