MỊT MỜ

MỊT MỜ
Chẳng kết nối trắc bằng chi nữa
Vẫn bâng khuâng cháy lửa thi ca
Còn nguyên một giấc mơ hoa
Duyên thơ lục bát cho ta nhớ mình.
Thì thôi vậy chênh vênh gắng bước
Cõi ta bà mất được vô thường
Dân ca điệu lý vấn vương
Thu về đông tới khói sương mịt mờ.
Lời từ biệt ngẩn ngơ niềm nỗi
Trao giá băng bối rối lòng buồn
Thương mình qua những mưa tuôn
Lạc tia ánh sáng si cuồng trần gian
Không ý nghĩa bàng hoàng thực mộng
Không tâm giao xúc động xa đưa
Không tri kỷ thuở yêu xưa
Mù mờ thinh lặng nắng mưa nhạt nhoà .
(Ảnh do VVBN st .HM vịnh thơ theo ảnh này cho vui )
See Translation

Author: climegaads