Mình đã ký

Mình đã ký.
Càng có dịp đi đây đó trên thế giới, lúc trở về càng thấy thiên nhiên Việt nam đẹp.
Biển trải dài suốt dọc đất nước, trong xanh, bãi cát rộng dài. Núi non trùng điệp…
Càng thấy thiên nhiên đẹp nên càng dễ xót xa khi thấy những cuộc đầu tư mang lại lợi ích kinh tế ngắn hạn, lấy đi vẻ đẹp ấy về lâu dài.
Mình muốn con cái mình sau này được ngẩng đầu với bạn bè nơi mà chúng sẽ đến học tập, chúng có thể dõng dạc mà nói rằng ” nước chúng tôi còn nghèo nhưng chúng tôi có thiên nhiên tươi đẹp, người chúng tôi chưa đủ tài giỏi nhưng chúng tôi là dân tộc chuộng lẽ phải ”
Thế hệ mình nợ thế hệ cha ông máu xương để có được một đất
nước Độc lập, thế hệ mình tiếp tục nợ thế hệ con cháu nếu ngày hôm nay chỉ ăn xổi ở thì.
Chẳng lẽ chúng ta chỉ là một LŨ CON NỢ ?

Author: climegaads