Mời đọc bài mới của mình nhân vụ Đồng Tâm

Mời đọc bài mới của mình nhân vụ Đồng Tâm. Tít gốc của mình là Xây dựng thể chế đồng tâm và dung hợp, ý muốn nói là các nhóm dân cư hiện nay nhiều khi đang bị đứng bên rìa quá trình ra quyết sách của nhà nước, trong đó có lĩnh vực đất đai, khiến cho ý kiến, quan điểm không có sự đồng tâm. Ngoài rìa đến mức mà mấy ngàn người dân buộc phải ở thế đường cùng, rào làng, tự cô lập mình, đứng bên lề mảnh đất quê hương.
Để đạt được sự đồng tâm và dung hợp, thì rất cần những yếu tố của thể chế như các cơ chế tham vấn; sở hữu về đất đai; giải quyết khiếu nại; tòa hành chính v.v…

Author: climegaads