Mỗi lần chuyển nhà khó khăn nhất là dọn đồ, gom đồ thì bỗng thấy lợn to, lợn nhỏ sắp hàng làm mình giật thột…

Mỗi lần chuyển nhà khó khăn nhất là dọn đồ, gom đồ thì bỗng thấy lợn to, lợn nhỏ sắp hàng làm mình giật thột đi được. Nhưng thực tế thì ko có đồng vẹo nào để trong đấy cả
Toàn đồ tặng để chúc mình nhanh giàu đấy.
Có em heo béo bụng o Maria Ngọc tặng nhưng nó đang đói lắm o nạ
Các em no bụng hay ko thì trông chờ cả vào lương của chồng gửi về đấy nhá

Author: climegaads