Mỗi ngày chỉ cần tiến bộ 1% so với hôm qua thì 1 năm sau chúng ta sẽ phát triển gấp 37 lần

Mỗi ngày chỉ cần tiến bộ 1% so với hôm qua thì 1 năm sau chúng ta sẽ phát triển gấp 37 lần.
Cách chúng ta làm 1 việc NHỎ cũng chính là cách chúng ta làm những việc LỚN.
Sự KHÁC BIỆT đôi khi là chỉ từ những điều rất nhỏ
Đúng hay rất đúng?
See Translation

Author: climegaads