Mọi người hãy đọc bài viết trước khi nhận xét nha

Mọi người hãy đọc bài viết trước khi nhận xét nha. Đây là chỉ là chút chia sẻ của Di khi mọi người xung quanh cứ hỏi :” Sao Di không hát nữa? Sao Di không đóng film điện ảnh?”
Cảm ơn Chubi đã viết một bài rất thật về em, mai mốt anh phỏng vấn em đừng có hỏi tới Mẹ em nha, mắc công người ta thấy em khóc lại tưởng anh làm gì em rồi đánh anh thì khổ. Kkkkk

Author: climegaads