(Một bài báo hiếm hoi dám “bênh” cái bằng của Xuân Anh

(Một bài báo hiếm hoi dám “bênh” cái bằng của Xuân Anh. Cách giải thích hợp lý nhất là trường này mới được kiểm định ở Mỹ năm 2010 nên những bằng cấp trước năm 2010 thì có cơ sở để không được công nhận)
Câu chuyện tấm bằng tiến sĩ “không được Bộ Giáo dục VN công nhận” của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho thấy một thực tế, những người du học nói chung và du học Mỹ nói riêng không biết tấm bằng của mình liệu được thừa nhận. Bởi, cho đến nay, cũng chẳng biết Bộ Giáo d…
Continue Reading

Author: climegaads