Một giấc ngủ trọn vẹn

Một giấc ngủ trọn vẹn..
Vẫn như mọi lần, hôm qua lại khó ngủ. Hôm qua mới có time để áp dụng phương pháp niệm Phật khi ngủ. Hoà Thượng Tịnh Không có nói đại khái là : ” Tại sao lại lo mất ngủ chứ, mất ngủ là tốt. Càng có thêm thời gian niệm Phật.”
Trước đây, mình theo pháp môn Thiền. Ngồi thiền nhập tâm là quên mệt của cả ngày luôn, ngủ ít cũng không lo. Nhưng bây giờ chẳng có thời gian nên làm gì cũng y vào câu: A Di Đà Phật. Thực sự là vi diệu thật!
Nằm bất động rồi niệm Phật. Nhắc nhở mình chỉ nhớ đến câu niệm Phật. Rồi tinh thần thoải mái đi vào giấc ngủ. Miệng mỉm cười, ngủ niệm Phật, ý chí niệm Phật. Thoải mái niệm Phật. Mình gọi cái này là Ngủ Thiền Niệm – Giấc ngủ trọn vẹn.
Cảm ơn Phật, Người cho con lẽ sống, dạy con biết rằng, gia đình có hai vị Phật sống: Bố và Mẹ. Giữ được chữ Hiếu thì ta sẽ có tất cả.
Hiếu với cha mẹ, tổ tiên.
Hiếu với quốc gia, dân tộc.
Tâm An Lạc chính đây chứ đâu xa.
P/s: Sáng mẹ chồng có hỏi con: Con làm thế nào, mà học sinh ngày mưa cũng như ngày nắng, chăm chỉ đi học thế.hihi. Con chỉ trả lời: Đó là nội quy nghỉ hè của con ạ! Các bạn ấy đang học Đệ Tử Quy – giữ trọn chữ Hiếu thì làm gì cũng có thể làm được thôi ạ!

Author: climegaads