Một thiền sinh đến tu ở thiền viện Shwe Oo Min

Một thiền sinh đến tu ở thiền viện Shwe Oo Min, lúc vô nhà ăn thấy trứng vịt, chưa ăn mà nước miếng chảy đầy miệng , và tính sẽ lấy hai hột. Khi đến gần thau trứng vịt , chỉ lấy 1 hột đem về bàn,chưa ăn. Ăn cơm với đồ ăn khác và xem tâm. Tâm thúc hối, háo hức đòi ăn, nhìn tâm rồi tiếp tục ăn phần cơm cho đến hết. Khi đã ăn hết cơm và các món ăn khác, tâm háo hức giảm bớt, lúc bấy giờ ăn hột vịt với tâm quân bình.
Muốn được tâm mạnh như hành giả này, mình phải tập. Khi phiền não sanh lên, mình chiều theo nó nên tâm yếu. Khi tâm quân bình rồi, hành giả nên quan sát, để khám phá thêm tâm, nó thích cái gì nơi món ăn? Do mùi, vị, màu sắc hay thứ khác?

Author: climegaads