Một tối ở quán 1995 Bức Tường Story

Một tối ở quán 1995 Bức Tường Story, một bảo tàng âm nhạc thực sự của ban nhạc Bức Tường, một không gian âm nhạc vào các tối thứ Năm (rock ballad và các hit bất hủ của Bức Tường) và thứ Bảy (pop ballad).
Thỉnh thoảng mình vẫn chạy qua đây làm cốc cà phê và chém gió với anh Trần Tuấn Hùng. Tối nay là một hôm như thế…

Author: climegaads