‘NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA GIỜI’

‘NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA GIỜI’
Mới hôm qua mưa sụt sùi gái ế, nay đã nắng nhảy lao xao như thiếu nữ được tỏ tình. Dù nắng hay mưa thì các nhà văn Võ Thị Xuân Hà (Cầm Kỳ), Y Phương (Sa Kiu Kin Hua), Nguyệt Chu, Uông Triều, Nguyễn Thánh Ngã (Ngã Nguyễn) Lê Vi Thủy (Thụy Lê), Nguyễn Xuân Thủy, Lê Hưng Tiến, Vũ Thị Huyền Trang… vẫn cứ viết. Và thì tạp chí nhà chúng cháu vẫn cứ ra đúng hẹn ạ!
http://vannghequandoi.vn/…/tap-chi-van-nghe-quan-doi-so-867…

Author: climegaads