Nếu ai đó hỏi gã Snowden thật ngoài đời giờ ra sao

Nếu ai đó hỏi gã Snowden thật ngoài đời giờ ra sao, tôi chịu không trả lời được. Các chế quan tâm tự đi tìm nguồn tin của bọn giãy chết. Còn tôi, đêm nay tôi nhâm nhi lại bài chém gió của mình năm trước, để vui sướng vì đã có lúc thảnh thơi xem một bộ phim chất của Hollywood và còn có thời gian tỉ tê về nó. Và đọc xong, bèn suy nghĩ tiếp về mission của chính mình. Phải chăng Chúa Trời đặt tôi xuống Trái Đất này chỉ để chơi phây, một cách tự do vô tư và không tham vọng gì? 🙂

Author: climegaads