NGÀN NĂM CÒN NHỚ

NGÀN NĂM CÒN NHỚ
NHÂN gian hỡi KIẾP người vạn tuế
SINH.. ta NÀO đã tệ chi đâu
CŨNG.. vì MỚI chớm chỏm đầu
MỘT .. lần gọi TRỌN một câu má ờ
GIẤC .. tròn lớn TƠ vò khao khát
DÀI .. năm canh VƯƠNG ngát câu thề
DẪU.. cho TÌNH bạc tái tê
LÀ… ngày XƯA ấy đi về không nhau
KIẾP .. duyên nợ VỮNG bầu tình ái
NỬA ..hoan ca KẾT trái ngọt lành
VẪN… còn UYÊN tái xuân xanh
HOÀI.. chưa ƯƠNG lắm leo cành vít trông
NHỚ .. những lúc MẶN lòng mi ướt
THƯƠNG tình NỒNG đêm mượt hồn lay
NHÂN SINH CŨNG MỘT GIẤC DÀI
DẪU LÀ KIẾP NỮA VẪN HOÀI NHỚ THƯƠNG
THƯƠNG khắc khoải NGÀN lần mong ngóng
Hoài .. khôn nguôi NĂM mộng uyên ương
KIẾP NÀO MỚI TRỌN TƠ VƯƠNG
TÌNH XƯA VỮNG KẾT TƠ DUYÊN MẶN NỒNG
See Translation

Author: climegaads