Người đàn ông phụ nghĩa tào khang

Người đàn ông phụ nghĩa tào khang, không màng đến sự tổn thương người vợ bao năm gắn bó, tình nhân mới có bầu 5 tháng đã công khai cặp kè với người mới không màng đến giọt máu của mình thì đây chẳng phải là cái kết được báo trước hay sao. Họ phũ với người phụ nữ khác được thì cũng sẽ tới lượt mình thôi, chỉ là sớm hay muộn.
Thấy tiếc cho H vì chẳng biết được bao nhiêu kim cương, nhà lầu nhưng bị mang tiếng hồ hy cướp chồng thì cũng chẳng hay ho gì. Lẽ ra ở vị trí của H, cùng với sự khôn ngoan và từng trải, H phải có sự lựa chọn sáng suốt hơn mới phải. Biết bao cô quá khứ ê chề cặp kè 8 vạn anh còn “hạ cánh” an toàn, gia đình con cái đàng hoàng chẳng để ai nói tiếng nào. Đằng này mang danh “nữ hoàng giải trí” mà bao người nhiếc móc thấy cũng buồn thay…
Giờ mà nói H “khôn ngoan không lại với trời thì chua cay quá”. Đàn bà dù là ai, ở địa vị nào cũng muôn đời thua thiệt. Nhớ để không làm tổn thương bất cứ người phụ nữ nào khác…

Author: climegaads