Nguồn copy

Nguồn copy
Đàn bà …. !!!
Có bầu rồi cưới – Thì hư
Mãi ko sinh được – Là hỏng
Sinh con giống cha – Đẻ thuê
Sinh con giống mẹ – Nhìn chả giống ai
Nuôi con học hỏi – Ôi dào vẽ chuyện
Nuôi con bản năng – Vụng còn dốt nát
Sinh chưa đi làm – Chân dung ăn bám
Sinh xong đi làm – Khổ thân đứa bé
Nuôi con sữa mẹ – Có chất gì đâu
Nuôi con sữa ngoài – Ko bằng bú mẹ
Cho con ti mẹ – Ăn mỗi sữa còi , chả dc thông minh
Cho con ti bình – Làm gì có sữa , tốn kém ai chi
Đóng bỉm làm gì – Cởi ra chết nóng
Cởi bỉm mặc quần – Đi đâu cũng tè, ị ra ai bế
Lấy được ck chiều – Mèo mù cá rán
Lấy ck vũ phu – Ui ngu thì chết
Lấy ck bê bết – Chỉ làm trò cừoi
Lấy được ck lười – Trời sinh một cặp
Ra đường có gặp – Suốt ngày rong chơi
Về nhà ôm con – Lười làm chốn việc …
Đi đến tiệc tùng – Lùng nhùng bụng xổ
Nói chung có rổ – Cũng chả kể xong
Phận gái chỉ mong – Có người bầu bạn
Nhưng đời bốn lạng – Chẳng nổi nửa cân
Cần đó rồi buông – Mấy câu nhạt toẹt
Xoen xoét cái miệng – Chỉ lúc chưa thôi
Sau rồi lôi thôi – Thì là giải tánnn
Nếu ck zai gái – Xem lại vợ thôi
Tôi gọi vợ tôi – Ko có thời hạn…
Tính mãn hạn tù – Ai đó tiếp thu
Coi như kiếp nạn – Sắp trả nợ xong
Cứ vẫn long đong – Mỏi mong gặp bến
Đôi vần thơ sến – Săn sóc nửa đêm
Đong đếm chi con – Ngủ đi mai tính …
See Translation

Author: