Nhiều lúc thấy mình được thương dữ lắm

Nhiều lúc thấy mình được thương dữ lắm, facebook người làm nghệ thuật thì không tránh khỏi có antifan, nhiều khi antifan vào cmt không hay là thế nào cũng có người bênh vực cho mình, mà mấy bạn đó đâu phải fan mình, chỉ là người quen hoặc là những bạn hay theo dõi facebook mình rồi quý mình vậy thôi…thiệt thấy cưng ghê…kkkk

Author: climegaads