Nhìn chụp xấu xấu thế

Nhìn chụp xấu xấu thế, ở ngoài đời yêu lắm lắm ý 🙂
Bộ tượng 4 không
BỚT NGHE – BỚT NÓI – BỚT NHÌN
Để tâm thanh tịnh cho mình bình an”
Bộ Tượng Phúc- Lộc- Thọ- Tài- Hỷ
Ông Phúc tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành
Ông Lộc tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng
Ông Thọ tượng trưng cho cuộc sống lâu dài
Ông Thần tài tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc.
Ông Hỷ tượng trưng cho sự vui vẻ, đem lại niềm vui trong cuộc sống.
Bộ tượng 4 không: 90k
Bộ tượng Phúc Lộc Thọ Tài Hỷ: 115k

Author: climegaads