Nửa đêm cười muốn khùng với thằng em tôi Trần Bảo Bảo Nói gì thì nói nó quá ư tài năng đi

Nửa đêm cười muốn khùng với thằng em tôi Trần Bảo Bảo Nói gì thì nói nó quá ư tài năng đi, làm cái gì cũng hay, làm cái gì cũng giỏi…chỉ mỗi tội bị khùng! Mà được cái khùng duyên khùng dáng khùng đáng đồng tiền… Cái gì trên đời nó cũng nghĩ theo cách biến thái được, hay thật chứ

Author: climegaads