44 thoughts on “Order 1 chai thôi mà gõ nhầm thành 20 chai :( Nên giờ phải đăng lên bán :(

  1. Bán đc nhiều chưa a? Hay thôi để dành xài từ từ đi, 1 lần order 1 lần khó mah

    1. Có chai tao dag xài ne :)) ma bao dam ngon lanh, chac tag het may ng mua roi vo feedback quá 😀

  2. Quên,lấy loại dành cho nam xài nha hahaha… Xài xong mà bị giống như mấy cái feedback kia,cháy nhà là tui đổ thừa ráng chịu đó

  3. 0903170 bốn sáu tám nha, mai giao kịp thì giao ở 12b ngô văn năm quận 1. Trước 5h nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *