Phim “The Vietnam War” dẫn chuyện bắt đầu từ năm 1858 là chính xác

Phim “The Vietnam War” dẫn chuyện bắt đầu từ năm 1858 là chính xác. Đó là một-cuộc-chiến-tranh vì một nước Việt Nam độc lập, chỉ có điều đến đoạn cuối thì Mỹ dại dột thay Pháp.
Khổ thân sỹ quan CIA Dewey rất hiểu và chia sẻ cuộc chiến đấu giành độc lập của người Việt Nam, dự báo nước Pháp sẽ thua và khuyến cáo Mỹ tránh xa Đông Nam Á thì lại bị Việt Minh bắn chết trên đường ra sân bay về Mỹ vì Việt Minh tưởng nhầm là người Pháp. Cụ Hồ chia buồn với Mỹ vì cái chết của Dewey cũng đàng hoàng. Trong cuộc chiến tranh này, Pháp rất bựa.

Author: climegaads