Sách “Nghìn ngày nước Ý

Sách “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” đã được tái bản, nhưng…mình vẫn mặc quần rách. Bởi vì: 1) mình là dân bụi, thích đồ rách (nhưng vẫn đảm bảo thơm tho mùi Gucci hoặc Bvlgari), 2) nếu không mặc đồ rách, sẽ không có hashtag #quanrachbansach, 3) mặc quần rách bán sách chạy hơn là mặc quần lành thì phải.
Đợt tới kí sách sẽ kèm thêm cả ôm hôn kiểu Ý nữa cho đúng phong cách…
#quanrachbansach

Author: climegaads