Sau hơn 2 tuần không Facebook mình cảm nghiệm được 1 số điều mà mình đang xem xét trái chiều coi như thế nào và sự thực hư ra sao

Sau hơn 2 tuần không Facebook mình cảm nghiệm được 1 số điều mà mình đang xem xét trái chiều coi như thế nào và sự thực hư ra sao? Cũng thật thú vị nhưng sẽ hơi thiếu thông tin vì hiện tại đang có quá nhiều điều và sự kiện diễn ra. Tuy dịp cuối năm và đầu năm mình k tham gia nhiều sự kiện với vài lý do nhưng cũng đã nhận ra người tốt người xấu và ai là người giúp mình trong thời gian qua bằng cách này hay cách khác. Có những người chung quanh ta thấy được họ chỉ bằng mặt bề ngoài họ rất vui và dạ thưa k thể tả nhưng có lẽ k bằng lòng? sau lưng mình lại là 1 sự ganh tỵ và chỉ trích mình chỉ vì sự nhiệt tình và Nhân Hiệu Đặng Hải của mình tạo ra trong suốt 1 năm qua. Thật k đơn giản và phải chấp nhận sống chung với lũ vậy.

Author: climegaads