“Sông về Biển Lớn”

“Sông về Biển Lớn” ..những con sông vươn mình về với Biển cả…có những con sông chảy mãi chảy mãi…nhưng không bao giờ được biển..đã khô trên dòng chảy từ lâu..có lẽ hình ảnh những tình thương không nói được..những mất mát câm lặng…và cả những cái chết bỏ mình ở biển xa…và cả những khổ sai nơi đại ngàn…tất cả chỉ để Sông được về Biển Lớn
Kim Hiền định cư ở Mỹ 1 thời gian khi im tiếng…và nhiều lần lỡ hẹn..hứa hẹn lần này nhiều mới lạ.
Hoàng Anh, Chí Dũng thì đang khát khao , cháy hết mình, như dòng sông tuông chảy về Cali với mọi ngươi
Tui và các bạn còn lại…xin dấu mình nhé…
Về Cali tháng5 này , hãy chảy cùng chúng tôi nhé..những dòng sông luôn hướng về Biển Cả…

Author: climegaads