Stt của nhà báo Đào Tuấn:

Stt của nhà báo Đào Tuấn:
” Cái này là trụ sở mới của Bộ “cực lực lên án”!
Dự toán ban đầu 3.500 tỷ. Được “điều chỉnh” lên 4.000 tỷ. Và kết quả cuối cùng là 5.900 tỷ.
Chả hiểu chỉ suốt ngày “tuyên bố chủ quyền, cắt điện luân phiên” mà cũng phải “chống động đất” cấp x. Chả hiểu sao “quan ngại” thôi mà cũng phải sân đỗ trực thăng.
báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 cho thấy 88.525 tỉ đồng đã bị chi vượt ngân sách, trong đó có chính trụ sở của cơ quan phê duyệt, giám sát ngân sách. Cái toà nhà Quốc hội ấy cũng bèo bèo: 788.500 tỉ đồng, tăng có 11.500 tỉ đồng so dự toán.”

Author: climegaads