Sự thật rất quan trọng mà

Sự thật rất quan trọng mà. Sự thật một việc không hề có – khác việc – đã rất rất rất có.
Trong đời không có gì là anh hùng hay siêu nhân mà chỉ có trái tim thôi. Chữ tâm hơn cả 3 chữ tài. Và cũng chẳng có ai giỏi hay giàu mà vì thế tôi lại không dám yêu người mình yêu. Yêu đơn giản vì con tim không vì khoảng bực tức khó chịu thiếu hụt nào đó mà tìm để bù đắp. Yêu là tìm ra một điều như vậy, rộng, mềm, ấm đẹp và tương đồng nhiều mặt. Nên tôi yêu.. tin hiểu thì ghen gì nữa. Chẳng có gì để ghen. Còn tôi mong ai cũng tìm điểm sáng lòng mình để yêu người khác hết sức mình thật chứ không như đồng tiền, bàn tay có 2 phía. Tôi mong thật lòng chứ không là nói kiểu sướng mồm đâu. Mà nếu điều của bạn tưởng có rồi mà chưa có thì đừng có buồn vì còn chưa có. Vì cái điều thực có sẽ khác xa điều mà bạn ích kỷ cho và lấy lại, hay kiểu kiểu như vậy. Bạn nào làm thế khác nào bịp nhau. Vậy thì cái chưa đến bạn nên tìm. Tôi tìm em từ sâu thẳm rất lâu mà chẳng vì điều gì. Nhưng rồi tôi lại yêu em vì trái tim em thôi.❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Author: climegaads