Test chức năng Selective Focus trên Camera S8+

Test chức năng Selective Focus trên Camera S8+
Khi chụp một vật cận cảnh thì phông phía sau sẽ bị xóa nhòe. Nhưng nếu chúng ta thích một tấm ảnh mà tiền cảnh và hậu cảnh đều rỏ nét thì Selective Focus trên Samsung S8 sẽ giúp chúng ta làm việc đó vô cùng hiệu quả.
Khi chụp ta lấy nét vật gần nhất. Camera sẽ tự động chụp liên tục 2 ảnh rất nhanh.
Ảnh 1, Near Focus, vật tiền cảnh rỏ nét
Ảnh 2, Far Focus, hậu cảnh rỏ nét
Ảnh 3, Pan Focus, máy sẽ xử lý một tấm ảnh cả tiền cảnh và hậu cảnh đều rỏ nét hoàn hảo !

Author: climegaads