Thanh niên cực “nghiêm chỉnh” (cấm đọc ngược 2 từ này) sáng cuối tuần lần lượt hưởng thụ nghiêm túc: dự khai trương thời trang H&M đầu tiên ở VN

Thanh niên cực “nghiêm chỉnh” (cấm đọc ngược 2 từ này) sáng cuối tuần lần lượt hưởng thụ nghiêm túc: dự khai trương thời trang H&M đầu tiên ở VN, xem ảnh triển lãm fly cam, coi sách cổ sách quý Về chốn thư hiên và chét in ở tiệm thức ăn nhanh của bọn tư bản.jeje.
t/b: Mang tiếng đi chơi dữ quá, về Sài Gòn là chọn lọc sự kiện mà đi mần kẻo thiên hả lại nhầm ku tí ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhảy lắc. hehe.

Author: climegaads