THÀNH TỰU ĐẦU TIÊN CỦA NGHỆ THUẬT CÔNG GIÁO VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

THÀNH TỰU ĐẦU TIÊN CỦA NGHỆ THUẬT CÔNG GIÁO VIỆT NAM HIỆN ĐẠI…
Tác phẩm “Maria Mađalêna bên Thập tự giá” của Lê Văn Đệ sáng tác ở Roma năm 1936 có thể xem là tác phẩm đầu tiên và là thành tựu đầu tiên của nghệ thuật Công giáo Việt Nam hiện đại.
Tác phẩm này, tại cuộc Triển lãm Báo chí Công giáo Thế giới (World Catholic Press Exhibition) được tổ chức năm 1936 tại Rome, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của 30 quốc gia trên thế giới, đã được tặng giải nhất (1st prize) và được đưa vào lưu trữ tại viện Bảo tàng Vatican.

Author: climegaads