TIN NGẠP LỤT KHẨN CẤP:, Từ đâu mùa mưa, tôi đã chụp ảnh, quay clips phản ánh với VTC14 về tình trạng Đường Hồ…

TIN NGẠP LỤT KHẨN CẤP:
Từ đâu mùa mưa, tôi đã chụp ảnh, quay clips phản ánh với VTC14 về tình trạng Đường Hồ Chí Minh Đoạn Xuân Mai – Sơn Tây từ năm ngoái đến năm nay không có đơn vị nào duy tu, bảo dưỡng và khơi thông, rút hầm cầu. Đất đá lấp đầy các rãnh thoát nước. Hậu quả là các trận mưa, Đường thành sông. Không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ nữa đây. Hỡi các nhà chức trách hãy động lòng chút đi vì cộng đồng cho xứng đáng là công bộc của dân.

Author: climegaads