[Tips] Hướng dẫn tạo mẫu quảng cáo Facebook Lead Ads

[Tips] Hướng dẫn tạo mẫu quảng cáo Facebook Lead Ads
Tạo khách hàng tiềm năng là gì?
Vai trò của người làm digital marketing, ưu tiên số một là thúc đẩy nhu cầu về các loại hình kinh doanh của doanh nghiệp mà chúng ta đại diện. Thông thường, những người làm marketing thường bị mang tiếng xấu là làm phiền đến người khác. Một phần do họ thường gọi điện để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của họ. Đây là hệ luỵ của việc họ đi mua danh sách khách hàng.
Ngày nay, những người làm marketing hiểu được giá trị của việc tìm kiếm và thu hút những khách hàng tiềm năng để mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta.
Hãy tìm kiếm một công cụ miễn phí để thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng hơn đến với website của bạn.
Bạn không chắc chắn về việc tạo khách hàng tiềm năng là gì hay tại sao nó lại hữu ích đối với doanh nghiệp của bạn?
Bài viết rất dài và có nhiều hình ảnh minh họa… anh em chịu khó đọc trên web nhé (Y)

Author: climegaads