“Tôi có thể hiểu được nỗi sợ hãi của bạn

“Tôi có thể hiểu được nỗi sợ hãi của bạn, những bậc cha mẹ mà con cái không sống theo cái hướng mà bạn thích. Nhưng đó là vấn đề của bạn. Còn con cái của bạn không phải sinh ra để cho bạn thích, hay không thích. Nó phải sống cuộc đời của nó và bạn nên vui vì nó đang sống cuộc đời của nó – cho dù có thế nào.”
-Osho-
Ps : có lúc bất lực nhìn theo sở thích chúng nó trong ánh mắt uất hận . ( thấy đúng ý wa mới chôm )

Author: climegaads