Tối tối

Tối tối, tớ rất thích hát, tớ hát hết sức, tớ bắt chướt chế Ánh Tuyết, hát luyến láy. Bác lối xóm thấy thế , đứng ngóng tớ hát, Bác ấy nói” cháu hát rất good”, tớ khoái chí, hát tiếp, hát đến lúc hết sức, tớ tắt tiếng…
thấy thế, khách khứa bát nháo, khách hét lớn: CHẾT, NÓ CHẾT MẤT, CỨU NÓ VỚI, NÓ RẤT CÓ SẮC, NÓ RẤT HÓT, NÓ CHẾT THẾ TIẾC LẮM”..
Tớ thấy thế, tớ ráng nói: ” cháu hát tiếp, Sức cháu rất tốt”… nói đến đó, tớ té xuống đất, khách thấy thế, khóc lóc , nhốn nháo, tiếc nuối…
hết.

Author: climegaads