TRÁI TIM BUỒN LẮM EM

TRÁI TIM BUỒN LẮM EM
(Hồng Thanh Quang)
Trái tim buồn lắm em,
Đâu có cần duyên cớ.
Ngoài kia trời nổi gió,
Cây sấu già lá thưa…
Như tình yêu dao cứa
Hằn một vết thương sâu,
Tất cả làm anh đau,
Tất cả làm anh nhớ…
Biết cái gì là có,
Biết cái gì là không…
Tự lúc nào anh đã
Biến em thành dửng dưng…
Em không hề nước mắt,
Em chẳng chút hờn ghen…
Em cứ làm như thể
Mọi chuyện mình đã quen…
Sống trở thành bổn phận,
Đều đều xoay thế gian.
Anh hóa vô tích sự.
Em nhọc nhằn đơn thân…
Trái tim buồn lắm em,
Chỉ vì anh kém phước.
Anh đã có hồng duyên,
Mà vô tâm để mất…

Author: climegaads