Trong cuộc sống bạn hành xử

Trong cuộc sống bạn hành xử, hành động. Có những việc bạn ước gì mình đừng bao giờ làm và ngược lại. Tất cả kiến tạo nên con người bạn, chúng định hình các khía cạnh trong tâm hồn bạn. Nếu bạn có thể thay đổi chúng, có lẽ bạn sẽ không còn là chính mình. Bạn có thể mắc thêm sai lầm, nhưng hãy chắc chắn nó không lặp lại. hãy sống với trái tim quả cảm, đừng sợ hãi, sợ hãi là mồ chôn của ước mơ. Không bao giờ nghi ngờ bản thân. Và quan trọng nhất là KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC.
#typhutuonglai
See Translation

Author: climegaads