“Trước khi làm điều gì đó hoặc đi đến đâu

“Trước khi làm điều gì đó hoặc đi đến đâu, hãy để luật hấp dẫn hành động trước bằng cách lên kế hoạch trước cho chúng. Khi đó, bạn có thể chủ động tạo ra được cuộc sống của mình.
YÊU CẦU vũ trụ những gì bạn muốn là cơ hội để hiểu rõ hơn những gì mình mong muốn. Chỉ cần bạn xác định rõ ràng trong tâm trí mình cũng có nghĩa là bạn đã yêu cầu.
TIN TƯỞNG – bao gồm hành động, lời nói và suy nghĩ như thể rằng bạn đã đạt được những thứ bạn yêu cầu.
Khi bạn phát ra tần số đã sở hữu nó, luật hấp dẫn sẽ dịch chuyển những con người, sự kiện và tình huống cho bạn để bạn có được điều đó.
ĐÓN NHẬN bao gồm nghĩa bạn phải có những cảm xúc như khi bạn đã đạt được điều mình muốn. Cảm thấy tốt bây giờ sẽ đưa bạn đến tần số của điều bạn muốn.
Vũ trụ không cần tốn thời gian để tạo ra được điều bạn muốn. Việc tạo ra 1 triệu đô la cũng dễ dàng như tạo ra 1 đô la thôi.
Mọi việc sẽ hoàn toàn thay đổi ngay khi bạn bắt đầu thay đổi những suy nghĩ và cảm xúc của bạn.”
He he!!!!

Author: climegaads