Từ “CHUNG CƯ” mà phán “Chúng Cư” mới đúng

Từ “CHUNG CƯ” mà phán “Chúng Cư” mới đúng, mới nên, mới phải thì tác giả chỉ như mới biết 1 mà không biết 2, kéo theo 1 lô 1 lốc em tưởng tác giả viết đúng thật rồi bắt chước, e hèm, sặc ! (Cái bài nèy cứ thỉnh thoảng vài 3 tháng lại thếy có người Share như đúng rồi).
“Chung cư” mới đúng là từ Hán Việt.
Cháu nào thử phân tích 1 từ đầu tiên, “chung cư” và “chúng cư” ngọy xem thử.
Cha nội viết bài đó mí 5 trước bị “dân chơi chữ” dập te tua xơ mướp vì hiểu biết còn yếu kém, đóa ! Chúng ta lượm 1 từ “chung cư” và “chúng cư” ra ngửi chơi thoy. ( <-- Ngọy chữ nghĩa đềy mình, ghê lém ă ! Hô hô).

Author: climegaads