Từ sáng đến giờ chỉ ngập mặt vào hàng hoá thôi ấy giờ mn đang ngủ trưa còn e đang LỌ MỌ đóng hàng trả sỉ và lẻ đây

1 1 1 1  
Từ sáng đến giờ chỉ ngập mặt vào hàng hoá thôi ấy giờ mn đang ngủ trưa còn e đang LỌ MỌ đóng hàng trả sỉ và lẻ đây
Chỉ ăn với đóng hàng cũng hết ngày
Tính đến thời điểm này 25tr tiền hàng đã ra đi
Sáng trả được cho e Ngọc Anh Rose
Chiều nay còn Nguyễn Trang Hiên Nguyễn Mit Tit e trả nốt nha

Vui quá đi
See Translation

Author: