TỪ VỪA VIẾT VỪA RUN ĐẾN VỪA ĐỌC VỪA RUN

TỪ VỪA VIẾT VỪA RUN ĐẾN VỪA ĐỌC VỪA RUN
Nhà cháu không ít lần tay đã phải ngập ngừng run run trên bàn phím giữa đêm. Rồi lắc đầu xác quyết: đã sợ thì đừng viết, đã viết thì đừng sợ.
Đến hôm nay thì nhà cháu vừa đọc vừa run. Không phải đọc những cái mình viết ra, mà là đọc bài báo tường thuật phiên tòa xử vụ Oceanbank.
http://vietnamnet.vn/…/nguyen-tong-giam-doc-oceanbank-bat-n…
Hóa ra sự thực còn khủng khiếp hơn trí tưởng tượng!

Author: climegaads