Tuổi thanh xuân Đến với ta chỉ một lần đừng để nó đi qua rồi để sau đó hối tiếc

1 1 1 1 1  
Tuổi thanh xuân Đến với ta chỉ một lần đừng để nó đi qua rồi để sau đó hối tiếc.
Hãy để Mother & care chăm sóc tuổi thanh xuân cho bạn được kéo dài.
✊✊Hãy tin tôi , tôi không nói xuống đâu, chúng tôi sẽ chăm sóc bạn đến khi nào bạn chán chúng tôi.
Ib cho tôi , tôi sẽ tư vấn nhiệt tình nhé.
See Translation

Author: