Tỷ tỷ năm mới có cái hẹn già nhở :p

1  
Tỷ tỷ năm mới có cái hẹn già nhở :p
Nhớ cái hành lang chung cư – hai con hâm mua piza và coca về nằm nhoài ra nhấm nháp, tỉ tê đủ thứ chuyện. Nhớ 1 lần đi ăn vịt nướng bị trôm mất cái mũ bảo hiểm.
Nhớ thế chứ!!!
See Translation

Author: