Tỷ tỷ năm mới có cái hẹn già nhở :p

1  
Tỷ tỷ năm mới có cái hẹn già nhở :p
Nhớ cái hành lang chung cư – hai con hâm mua piza và coca về nằm nhoài ra nhấm nháp, tỉ tê đủ thứ chuyện. Nhớ 1 lần đi ăn vịt nướng bị trôm mất cái mũ bảo hiểm.
Nhớ thế chứ!!!
See Translation

Author:

17 thoughts on “Tỷ tỷ năm mới có cái hẹn già nhở :p

  1. haizzz. thời gian đúng là có sức tàn phá ghê gớm. Mình thì ngày 1 già đi, còn nó thì…haizzz

    1. Ờ, mày già tâm hồn đấy, thể xác thì trẻ…Nguyễn Thị Thúy Hằng nhìn chất nhất quả đất

    1. Lê Bảo Long gì thế em trai ? Anh đi với Nguyễn Thị Thúy Hằng. Khác gì tương ớt so với nước hoa !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *